Fotballtrening

Gjennomføring av trening © 2007 Fotballtrening.no

For at treningen skal gjennomføres på en best mulig måte, har vi satt opp 11 tips/holdepunkter for gjennomføringen av treningen/øvelsene:

1. Ha tilgjengelig én ball per spiller.

2. Unngå øvelser hvor det blir mye venting.

3. Unngå for lange pauser mellom øvelsene.


4. Lag tydelige oppmerkinger med markører/streker.

5. Vis og forklar øvelsene. Gi klare retningslinjer for gjennomføringen av øvelsen. Pass likevel på at du ikke gir for mye informasjon på én gang. Fokuser på de viktigste momentene innledningsvis og bygg på etter vært.

6. Gi ros for god utførelse.

7. Gi oppmuntring og veiledning til de som ikke får det helt til.

8. Differensiering. Tilpass øvelsene til den enkelte spiller ved å gjøre den enklere eller vanskeligere.

9. Vær fleksibel i forhold til hvor lenge dere holder på med den enkelte øvelse. Se an hvordan øvelsen fungerer og hvor engasjert spillerne er til en hver tid.

10. Relater øvelsen til en spillsituasjon og gi spillerne en forståelse av hvorfor man gjør øvelsen.

11. Juster øvelsen hvis den ikke fungerer og/eller det blir for mye venting. Noen eksempler:

a) I spill: Spillerne dribler for mye. Det er lite bevegelse og pasningsspill. Justering: Legg inn en begrensning på antall tillatte berøringer.

b) I spill: det blir trangt og vanskelig å få til noe spill. Justering: Øk banestørrelsen eller reduser antall spillere (lag en ny bane).

c) I spill: Mange spillere blir lite involvert i spillet. Justering: Reduser antall spillere (lag en ny bane).

d) Avslutningsøvelse: 10 spillere etter hverandre i en rekke. 1 og 1 skal føre og avslutte på mål. Justering: Del gruppen i to og bruk to mål. Da blir det dobbelt så mange avslutninger per spiller på samme tid.

e) Dribleøvelse: 10 spillere etter hverandre skal drible gjennom en kjegleløype. Justering: Lag to eller flere løyper slik at ventetiden reduseres.


 

Argo Start © 2007 - levert av Argo Internett AS