Fotballtrening

Fokus på trenerkompetanse - trenerkort


Fotballtrening.no anbefaler klubbene å satse på teoretisk utdanning av klubbens trenere. Våre trenerkort er et hjelpemiddel i den praktiske utføringen av trenergjerningen.Trenerkort 1 er et godt utgangspunkt for trenere for miniputt- og lilleputtlag (6-12 år). Flertallet av øvelsene er imidlertid gode øvelser for spillere i alle aldre. Hvert av de 60 kortene med øvelser består av en figur og tekstbeskrivelse av øvelsen, alternative varianter av øvelsen og/eller andre lignende øvelser, samt hensikten og momenter ved øvelsen.

Trenerkort 2 til 6 er inndelt tematisk og inneholder øvelser med ulike vanskelighetsgrader innen det aktuelle temaet.

Trenerkort 7 inneholder de kortene som beskriver teknikker, samt kort med beskrivelse av sentrale taktiske momenter. Disse kortene inneholder en grundig beskrivelse av de momentene som fremheves på øvelseskortene under "Hensikt og momenter", og kan derfor brukes når du ønsker å fokusere på en bestemt teknisk eller taktisk ferdighet.

[ Bestill trenerkort ]

© 2016 Fotballtrening.no

Argo Start © 2007 - levert av Argo Internett AS