Fotballtrening

Treningsplaner © 2017 Fotballtrening.no

Fotballtrening.no har laget til noen forslag til treningsplaner som viser hvilke fotballøvelser/Trenerkort som kan benyttes på de ulike treningsøktene.

Treningsplanene  er i pdf-format og åpnes med Acrobat Reader (ekstern lenke). Det er laget planer for hvert av de følgende alderstrinnene:

6-7 år (15 treningsøkter à 60 min)

8-10 år (15 treningsøkter à 60 min)

11-12 år (30 treningsøkter à 60 min)

13-17 år (30 treningsøkter à 90 min)
 

Treningsplaner til Trenerkort 1-5 solgt i perioden 2007-2016

6-7 år (15 treningsøkter à 60 min)

8-10 år (15 treningsøkter à 60 min)

11-12 år (30 treningsøkter à 60 min)

13-17 år (30 treningsøkter à 90 min)

Argo Start © 2007 - levert av Argo Internett AS