Fotballtrening

Oppbygging av treningen © 2007 Fotballtrening.no

Her viser vi en mal for hvordan en trening kan komponeres, samt noen generelle holdepunkter for treningsorganiseringen.

Treningen kan for eksempel bestå av følgende fire deler:

1. Oppvarming med ball.
2. Trening på teknikk 1 og 1 eller i mindre grupper.
3. Avslutningsøvelse.
4. Spill med mål, både med få spillere på hvert lag - for eksempel 4 mot 4 - og på større bane med 7 mot 7 eller 11 mot 11.

Her følger noen generelle holdepunkter for organiseringen av treningen:

a. Oppvarmingen bør organiseres slik at den enkelte spiller er i mest mulig aktivitet hele tiden.
b. Spill og avslutninger bør være en del av alle treninger.
c. Det bør ikke være for mange øvelser på hver trening.
d. Trening på pasning og mottak/medtak bør være en del av hver trening.
e. Sørg for at alle får mye ballkontakt. Ikke gjør øvelser hvor det blir lang ventetid og ikke spill med for mange spillere på hvert lag.
f. Spillerne bør få prøve seg i kamplike situasjoner, bl.a. spill på stor bane.


 

Argo Start © 2007 - levert av Argo Internett AS