Fotballtrening

Tilpasning av treningene - differensiering

7. juli 2008

Selv om fotball er et lagspill er det viktig at klubbens trenings- og kamptilbud i størst mulig grad tilpasses den enkelte spiller. Tilpasning kan gjøres både på klubbnivå gjennom antall treninger og på trenernivå gjennom differensiering på treningene.

I to artikler omtaler Fotballtrening.no hvordan henholdsvis klubben og trenerne kan differensiere aktiviteten slik at tilbudet blir best mulig tilpasset den enkelte spiller. I denne artikkelen viser vi hvordan treneren kan differensiere aktiviteten på treningene.

Les artikkelen om tilpasning av treningstilbudet - differensiering

I en spillergruppe er det vanligvis stor variasjon i både utvikling og ferdighetsnivå. Etter hvert som spillerne blir eldre, vil det vanligvis også bli større variasjon i spillergruppen med tanke på den enkelte spillers interesse og behov for fotballaktiviteten. Dette stiller krav til trenerens evne til å tilpasse aktiviteten slik at den enkelte både opplever mestring og får utfordringer.

I denne artikkelen vil vi gi noen praktiske eksempler på hvordan treneren kan tilpasse aktiviteten til enkeltspillere. Først vil vi imidlertid gi en kort oversikt over hva man alltid bør tenke på når man velger øvelser og planlegger en trening.

1) Det bør ikke være for mange øvelser på hver trening.
2) Sørg for at alle får mye ballkontakt.
3) Velg øvelser som er enkle å organisere.
4) Øvelser med få spillere gir mange involveringer for spillerne.
5) Ikke gjør for vanskelige øvelser.
6) Varier bruken av øvelser over tid.

Disse punktene kan du lese mer om under Valg av øvelser.

Praktiske eksempler - differensiering

Individuelle øvelser
Ved individuelle øvelser er det enkelt å gjøre tilpasninger:

Ved føring kan det for eksempel gjøres mange variasjoner. Den enkle varianten er føre ballen rett frem i valgfritt tempo. De som får dette godt til kan få nye utfordringer som for eksempel å føre ballen i høyt tempo, berøre ballen med høyre og venstre fot annenhver gang, kun bruke den dårligste foten osv.

Parøvelser
Parøvelser kan gjøres med spillere på samme nivå eller spillere på ulikt nivå. Fordelen med spillere på ulikt nivå vil være at den minst gode spilleren får sett hvordan det skal gjøres og dermed får noe å strekke seg etter. Ulempen er at den beste ikke får noe å strekke seg etter.

Med spillere på samme nivå kan parene få utfordringer ut fra nivået, men den minst gode vil ikke få noe å strekke seg etter. Tilpasninger for de ulike parene under en pasnings-/mottaksøvelse kan for eksempel være knyttet til antall berøringer, mottaksteknikk (innside/utside/fotsåle), pasningsteknikk (utside/innside) og/eller valg av fot.

Øvelser med flere
Når det er flere spillere i hver gruppe kan det være vanskelig å få til en øvelse der enkeltspillere får trent på det de er svak til samtidig som de andre også får utfordringer. Det viktige her er å tenke muligheter fremfor begrensninger. Tvungen innsidepasning, tvungen to-touch og lignende kan være hensiktsmessig hvis alle skal trene på det samme og det er en innlæringsfase av en teknikk og mange repetisjoner er viktig.

En alternativ tilnærming til en pasningsøvelse er å si at alt er tillatt unntatt innsidepasning langs bakken. På denne måten vil spillere som er svak på utsidepasning få trene på dette uten at det begrenser de andre spillernes mulighet til å få utfordringer og uten at det sies rett ut at det skal trenes på utsidepasning. Mulighetene er mange og denne tilnærmingen gjør også at spillerne får en ekstra utfordring ved valg av teknikk siden den vanligste (enkleste) muligheten ikke er tillatt. Hvis spilleren får en pasning til seg i luften kan han/hun levere ballen videre med alt fra heading til mottak og utsidepasning i luften.

I spill
Også i spillsituasjon er det flere tilpasningsmuligheter. Her kan lagsammensetningen varieres ved at man enten lager to lag som er blandet av de beste og de nestbeste eller lar de beste spille mot hverandre på én bane og de nestbeste mot hverandre på én bane. Sistnevnte eksempel bør man imidlertid være forsiktig med i de yngste aldersklassene. Årsakene er for det første at en slik inndeling typisk vil bli identisk hver gang den gjøres og dermed kan kamerater ofte oppleve å ikke spille på samme bane. I førstnevnte tilfelle vil ikke dette være et problem fordi en blanding til jevngode lag typisk vil bli forskjellig fra gang til gang.

Den andre årsaken er at en slik tidlig definering av hvem som er god og mindre god kan oppfattes demotiverende og bidra til stagnasjon/hindre utvikling selv om delingen kun gjøres på deler av treningen.

Problemet er imidlertid at de nestbeste spillerne ofte vil bli lite involvert når de spiller på lag med de beste. En laginndeling basert på ferdighetsnivå kan derfor gi flere involveringer/ballberøringer. Hensikten med dette skal være at også de nestbeste spillerne skal oppleve mestring slik at de får selvtillit til å prøve og klare nye utfordringer.

Det finnes ingen fasit på hva som er generelt er best. Det avhenger av hvordan spillergruppen fungerer. Det viktige er at treneren er b evisst på de valgene som tas og hvilke konsekvenser som kan oppstå. Hvis lagene deles inn etter ferdigheter, er det fornuftig å variere litt, for eksempel ved at en eller to av de nestbeste får være med de beste. Da får de nestbeste noe å strekke seg etter, mens de beste kan få en ekstra utfordring i å gjøre de mindre gode medspillerne bedre.

Konklusjon
Individuelle øvelser kan enkelt tilpasses den enkelte spiller.

I øvelser som involverer flere vil det alltid være fordeler og ulemper ved den tilnærmingen man bruker. Det viktige her er å variere, det vil si at man ikke velger å dele de beste og de nestbeste hver gang eller alltid spiller med lag blandet av de beste og nestbeste.

I de yngste klassene bør man likevel ikke dele de beste og de nestbeste - her bør man blande lagene hver gang. Hvis noen trenger ekstra utfordringer kan de få individuelle utfordringer eller prøve seg med et eldre lag.

Les artikkelen om tilpasning av treningstilbudet - differensiering

Argo Start © 2007 - levert av Argo Internett AS