Fotballtrening

Tilpasning av treningstilbudet - differensiering

7. juli 2008

Selv om fotball er et lagspill er det viktig at klubbens trenings- og kamptilbud i størst mulig grad tilpasses den enkelte spiller. Tilpasning kan gjøres både på klubbnivå gjennom antall treninger og på trenernivå gjennom differensiering på treningene.

I to artikler omtaler Fotballtrening.no hvordan henholdsvis klubben og trenerne kan differensiere aktiviteten slik at tilbudet blir best mulig tilpasset den enkelte spiller. Vi vil i denne artikkelen fokusere på hvordan klubben kan legge opp til et differensiert treningstilbud.

Les artikkelen om tilpasning av treningene - differensiering

Antall treninger bør tilpasses den enkelte spiller
For de yngste er det viktig at aktiviteten ikke overorganiseres, og at fokuset er på aktiviteten i seg selv fremfor antall treninger. Etter hvert som spillerne blir eldre kan antall treninger økes gradvis, men det er fortsatt viktig å være bevisst på at det ikke blir antall treninger som blir måleenheten.

Man hører ofte om relativt unge lag som har felles aktivitet nesten hver dag. Dette kan fungere, men i mange tilfeller blir et stort antall treninger en sovepute hvor kvaliteten på den enkelte trening faller. Dette kan skyldes flere forhold, både på trenersiden (f.eks. at det er vanskelig å være nok engasjert på alle treningene) og spillersiden (f.eks. ulik interesse i gruppen for å trene mye).

Vi mener derfor at en mer fornuftig organisering vil være et fleksibelt treningstilbud hvor spilleren selv kan definere sitt tilbud.  Med en god organisering av treningstilbudet, vil antall treninger kunne tilpasses den enkelte spiller. Spillerne kan ha flere ulike treningsarenaer:

a) Treninger med laget
b) Treninger på tvers av aldersgrupper
c) Spesialtreninger for teknikk
d) Trening med andre lag på samme alderstrinn
e) Trening med lag på andre alderstrinn

Gjennom en slik fleksibel organisering kan man oppnå at spillerne (sammen med foreldrene) selv velger sitt tilbud, fremfor at de blir presentert for et klart definert tilbud.

Det er viktig at det da er en helhet i klubbens treningstilbud som alle trenere og ledere står bak, slik at ikke enkelttrenere/-ledere prøver å få spillere over på eget lag. Klubben skal organisere tilbudet og legge til rette for en fornuftig laginndeling, mens de spillerne som ønsker et øvrig treningstilbud skal finne sin plass gjennom veiledning fra trenerne/lederne og foreldre.

En slik organisering vil også gi spillerne impulser fra ulike trenere og ulike spillergrupper, samtidig som treningstilbudet blir mer variert.

I klubber hvor det ikke er flere lag på hvert alderstrinn og/eller det ikke er lag på alle alderstrinn, kan det være en mulighet å organisere felles treningsaktivitet med en av naboklubbene.

Les artikkelen om tilpasning av treningene - differensiering

Argo Start © 2007 - levert av Argo Internett AS