Fotballtrening

Bakgrunn og målsetning
Selskapet Fedje Fotballtrening (Fotballtrening.no) ble stiftet 8. januar 2007. Målsetningen for selskapet er å øke kunnskapen om fotballtrening og bidra til bedre tilrettelegging og gjennomføring av treningsaktiviteten, spesielt i aldersbestemt fotball.

Produktet
Arbeidet med å lage et praktisk hjelpemiddel for trenere startet i 2004. Etter å ha prøvd ulike løsninger endte det til slutt opp med plastkort med beskrivelse av øvelser.

Øvelsesutvalget er et resultat av et grundig arbeid over lengre tid. Inspirasjon til øvelsene har vært egne erfaringer som spiller og trener, innspill fra trenerkolleger og medspillere, samt instruktører på trenerkurs.

På teknikk- og taktikkortene til Fotballtrening.no gir vi en systematisk fremstilling av de ulike delene av teknikken, fra forberedelse til gjennomføring. Tekstbeskrivelsen er supplert med enkle figurer som for eksempel viser treffpunktet på foten og ballen, samt fotens posisjon. I tillegg er det for mange av teknikkene angitt hva som er de vanligste feilene. Dette er tatt med for å gi trenerne et utgangspunkt for hva de bør se etter når en spiller ikke får helt til den aktuelle teknikken.

God fotballaktivitet
Aktiv bruk av trenerkortene og denne internettsiden vil gi klubbene et godt utgangspunkt for god aktivitet.

Med et ønske om økt og bedre fotballaktivitet håper vi derfor at flest mulig ser nytten av trenerkortene og internettressursene.

Aktivitetshilsen fra
Fotballtrening.no

Argo Start © 2007 - levert av Argo Internett AS