Fotballtrening

Fotballøvelser - Trenerkort  © 2016 Fotballtrening.no

Fotballtrening.no anbefaler klubbene å satse på teoretisk utdanning av klubbens trenere. Våre trenerkort er et hjelpemiddel i den praktiske utføringen av trenergjerningen.

Fotballtrening.no sine trenerkort inneholder fotballøvelser for spillere i alle aldre. Trenerkortene er laget i plast for at de skal kunne brukes i all slags vær. Kortene har vært i bruk på treninger og fotballskoler i flere klubber med veldig gode resultater.

Hvert av kortene med fotballøvelser består av en figur og tekstbeskrivelse av øvelsen, alternative varianter av øvelsen og/eller andre lignende øvelser, samt hensikten og momenter ved øvelsen.

Trenerkort 1 inneholder øvelser fra de fleste kategorier. Flertallet av øvelsene er gode øvelser for spillere i alle aldre, mens enkelte passer best for de yngste.

Trenerkort 2 til 6 er inndelt tematisk og inneholder øvelser med ulike vanskelighetsgrader innen det aktuelle temaet. Trenerkort 2 inneholder kort fra kategori F og J, Trenerkort 3 fra kategori C, D og E, Trenerkort 4 fra kategori G, Trenerkort 5 fra kategori G, H og I, mens Trenerkort 6 inneholder kort fra kategori A og B. I Trenerkort 4 er det i tillegg flere taktikkort som beskriver angrepsbevegelser og forsvarsoppgaver. Trenerkort 3, 5 og 6 inneholder i tillegg henholdsvis tre, tre og fem kort med beskrivelse av teknikker.

Trenerkort 7 inneholder en grundig beskrivelse av de momentene som fremheves på øvelseskortene under "Hensikt og momenter", og kan derfor brukes når du ønsker å fokusere på en bestemt teknikk. På teknikkortene gir vi en systematisk fremstilling av de ulike delene av teknikken, fra forberedelse til gjennomføring. Tekstbeskrivelsen er supplert med enkle figurer som for eksempel viser treffpunktet på foten og ballen, samt fotens posisjon. I tillegg er det for mange av teknikkene angitt hva som er de vanligste feilene. Dette er tatt med for å gi trenerne et utgangspunkt for hva de bør se etter når en spiller ikke får helt til den aktuelle teknikken.

Bestill trenerkort

Les mer om kortene lenger nede på siden.Til venstre: Forsiden av øvelseskortene består av en tekst- og figurbeskrivelse av øvelsen, alternative tilpasninger av øvelsen og/eller lignende øvelser, samt hensikten med øvelsen og momenter for øvelsen.
Til høyre: På baksiden vises hvilken kategori øvelsen hører til, ett trenertips og ett kostholdstips.


12 gode grunner for å gå til anskaffelse av kortene

Nærmere om trenerkortene

Målet med kortene er å gjøre overgangen fra trenerkurs til treninger med eget lag enklere og senke terskelen for foreldre til å hjelpe til med treninger. Kortene gir trenerne/foreldrene en trygghet ved at de inneholder en beskrivelse av det som er nødvendig å vite for å kunne gjennomføre en fotballøvelse på en god måte.

Øvelseskortene gjør det enklere for trenerne å planlegge og gjennomføre treningene. I tillegg til at kortene bidrar til at forberedelsene til treningen kan gjøres unna på kortere tid enn ellers, vil de også bidra til økt kunnskap gjennom bruk.

For å øke kunnskapen om kosthold og krav til holdninger er det trykket ett kostholdstips og ett holdningstips på hvert kort. Før øvelsen påbegynnes kan treneren lese opp kostholds- og holdningstipset. De enkelte tips vil gå igjen på flere kort slik at spillerne vil få det repetert med jevne mellomrom i løpet av en sesong.

Innholdet på kortene

Trenerkortene består av kort med fotballøvelser (øvelseskort) og kort med beskrivelse av teknikk og taktikk (teknikk- og taktikkort).

Øvelseskortene består av
- en tekstbeskrivelse av øvelsen
- en figurbeskrivelse av øvelsen
- alternative øvelser og/eller alternative måter å gjennomføre øvelsen på
- sentrale teknikker og momenter som treneren bør/kan legge vekt på i øvelsen

Øvelseskortene er delt i følgende 11 kategorier:
A. Pasning og mottak
B. Føre, drible, finte, vende
C. Pasning og avslutning
D. Føring og avslutning
E. Heading
F. Styrke, utholdenhet, hurtighet
G. Delspill
H. Innlegg og bevegelse
I. Spilløvelser
J. Konkurranseøvelser

teknikkortene blir sentrale teknikker grundig beskrevet med tekst og figurer.

Teknikkortene er delt i
- Mottaksteknikker
- Pasningsteknikker
- Avslutningsteknikker
- Headeteknikk
- Føring og dribling
- Finter og vendinger

12 gode grunner for å bruke trenerkortene

Til toppen

1 Kortene kan brukes i all slags vær.
2 Kortene er i lommestørrelse (A6).
3 Kortene er på norsk.
4 Kortene gir en grundig beskrivelse av øvelser ved hjelp av både tekst og figurer.
5 Egne teknikk- og taktikkort gir en grundig beskrivelse av ulike teknikker og taktiske momenter som er relevante for øvelsene.
6 Kortene dekker et bredt spekter av øvelsesområder og gir mange variasjonsmuligheter.
7 Vanskelighetsgraden på kortene varierer og kortene kan derfor brukes på alle nivåer.
8 Kortene er til god nytte for så vel uerfarne som erfarne trenere.
9 Det blir gøyere og enklere å forberede treningene, samtidig som forberedelsene går raskere.
10 Trenerne slipper å lete gjennom bøker og skrive ned planene for hver trening.
11 Kortene gir klubben et godt utgangspunkt for organisering og planlegging av aktiviteten for ulike aldersgrupper.
12 Nummereringen av kortene gjør det enkelt å gi beskjeder mellom trenere om treningsplanene.

 

Argo Start © 2007 - levert av Argo Internett AS