Fotballtrening

Fotballøvelser

Med trenerkortene fra Fotballtrening.no er det raskt og enkelt å forberede seg til trening. Kortene er i plast og kan derfor brukes i all slags vær.

Treningsplan

Få forslag til hvilke øvelser fra trenerkortene du kan bruke på treningene for aldersgruppene 6-7 år, 8-10 år, 11-12 år og 13-17 år.

Fotballskole

Med utgangspunkt i trenerkortene har det nå blitt enklere å planlegge fotballskolen. Vi har laget et forslag til øvelsesprogram ved bruk av trenerkortene, og noen øvelser som deltakerne kan gjøre på egenhånd.

 

Trenerkortsuksess

Over 2000 har trenere tatt i bruk trenerkortene fra Fotballtrening.no. Flest brukere er det i hjemfylket Hordaland, men vi sender også stadig flere trenerkort til trenere i andre deler av landet.

[ Les mer ]

Stor idrettsglede

"Stor idrettsglede for små spillere" var navnet på Sparebanken Vest (Visjon Vest) sin breddefotballkampanje i 2007. Kampanjen var rettet mot trenere, ledere og foreldre for barn i aldersgruppen 6-12 år. Vi deltok med våre trenerkort på de 11 arrangementene.

[ Les mer om kampanjen ]

[ Les mer om 'Suksess på veien' ]

Se [ Reportasje om showet i Vestlandsrevyen 12. november 2007 ]

 

Fokus på trenerkompetanse

Fotballtrening.no anbefaler klubbene å satse på teoretisk utdanning av klubbens trenere. Våre trenerkort er et hjelpemiddel i den praktiske utføringen av trenergjerningen.

[ Les mer ]

Differensiering av aktiviteten

I to artikler omtaler Fotballtrening.no hvordan henholdsvis klubben og trenerne kan differensiere aktiviteten slik at tilbudet blir best mulig tilpasset den enkelte spiller.

Les artikkelen om tilpasning av treningene

Les artikkelen om tilpasning av treningstilbudet

Snarveier
For klubben - Treningsorganisering
For trenere - Gjennomføring av trening
For trenere - Oppbygging av trening
For trenere - Øvelser og ferdigheter
For spillere - Egentrening
For spillere - Fotballskoleutfordringer
For spillere - Kosthold
For spillere - Løkkefotball
Artikler
Årets gave til trenerne

 

© 2017 Fotballtrening.no

Argo Start © 2007 - levert av Argo Internett AS